Picture of Max van Santen

Max van Santen

Maximale huurverhoging 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
Maximale Huurverhoging in 2024 vrijesector

Huur verhogen vrije sector 2024

Overweegt u om de huur aan te passen? Ontdek alles over het implementeren van de jaarlijkse huurverhoging en leer meer over uw rechten en plichten als huurder of verhuurder tijdens dit proces. Duik in onze boeiende blog!

Deze informatieve tekst richt zich specifiek op het doorvoeren van huurverhogingen voor woningen in de vrije sector. Dit is het dynamische marktsegment waarin wij actief zijn en waarin onze financiële-beheermodule u kan ondersteunen. Verrijk uw kennis en neem een kijkje in de wereld van verantwoord huurbeheer.

Wat zijn de regels voor een huurverhoging?

Door de indexeringsclausules kan een huurprijs elk jaar op hetzelfde moment worden verhoogd. In de meeste gevallen gebeurt dit op 1 juli, omdat op deze datum de nieuwe indexeringscijfers bekend worden gemaakt. Het percentage (in 2024 maximaal 4,5% + 1%) wordt berekend door het CBS en vastgesteld door de Rijksoverheid.  

Ben je eigenaar van een vrijesector huurwoning dan mag de huurprijs per 1 januari 2024 tot 1 juli 2024 met maximaal 5,5% verhoogd worden. De maximale verhoging is vastgesteld tot 1 juli 2024 

Indien je van plan bent de huur te verhogen zijn hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden zoals:

  • De huurverhoging moet in het contract (de huurovereenkomst) staan;
  • Een huurverhoging van meer dan 5,5% procent in de huurovereenkomst is niet toegestaan. De wettelijk bepaalde verhoging van de huurprijs wordt in dit geval aangehouden. De wet gaat boven de huurovereenkomst;
  • Er mag geen nieuw huurcontract aangeboden worden met een hogere huurprijs voor uw huurwoning. Om zo een (niet toegestane) huurverhoging te omzeilen. 

Wil je liever dat de huurverhoging automatisch wordt doorgevoerd? Bekijk hier de mogelijkheden om het vastgoedbeheer uit handen te geven.  

Maximale huurverhoging 2024 - Regio Vastgoedbeheer

Wanneer je het als huurder niet eens bent met de huurverhoging

Sta je als huurder niet achter de voorgestelde huurverhoging? Ga dan het gesprek aan en leg de eigenaar/verhuurder uit waarom je het er niet mee eens bent. Breng bijvoorbeeld je persoonlijke situatie of de puntentelling van de woning ter sprake.

Ons advies? Start dit gesprek in eerste instantie telefonisch of face to face en bevestig het vervolgens schriftelijk per mail. Vergeet niet om altijd een bevestiging te vragen, zodat je over tastbaar bewijs beschikt.

Belangrijk om te weten: jouw verhuurder is (nog) niet verplicht om in te gaan op jouw voorstel om de huurverhoging niet door te voeren. Mochten jullie er niet uitkomen of wordt de wet- en regelgeving niet nageleefd, dan rest nog de mogelijkheid om de huurcommissie in te schakelen. Deze stap zien we echter als uiterste redmiddel, omdat dit de relatie tussen verhuurder en huurder niet ten goede komt.

Mag mijn huur verhoogd worden?

De huur mag één keer per jaar verhoogd worden, dit jaar (2024) mag de huur met maximaal 5,5% worden verhoogd. De verhuurder is verantwoordelijk voor het doorvoeren van de huurverhoging en moet dit dan ook kenbaar maken aan huurder. In de meeste gevallen wordt de huurverhoging in juli doorgevoerd (mits het contract dit toelaat). 

Ben je het niet eens met de huurverhoging ga dan eerst het gesprek aan. Pas als hier niets uitkomt is een volgende stap mogelijk. Je wilt de verstandhouding tussen jou als huurder en je verhuurder natuurlijk het liefst zo goed mogelijk houden en na ontvangst van een bezwaarbrief zonder toelichting kan er (mogelijk) wrijving ontstaan. 

Maximale huurverhoging vrije sector 2024

De huur verhogen als verhuurder

Belangrijke aandachtspunten zijn het op tijd versturen van de huurverhoging en het op een juiste manier doorvoeren van de huurverhoging. Hoe pak je dat aan?  

Een voorstel tot het verhogen van de huur hoeft door een verhuurder niet te worden toegelicht. Wel moet de verhuurder een schriftelijk voorstel doen waarin het volgende moet worden opgenomen: 

  1. De oude huurprijs 
  2. De nieuwe huurprijs 
  3. Het verhogingspercentage of het bedrag van de huurverhoging 
  4. Ingangsdatum huurverhoging 
  5. Mogelijkheid tot bezwaar 

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de meldingstermijn. Als je de huur wilt verhogen moet dit ten minste twee maanden van tevoren aan huurder te worden gemeld per aangetekende brief.  

Indien de huurder het niet eens is met de huurverhoging kun je in bewaar gaan. Dit kan door rechtstreeks met jou als verhuurder het gesprek aan te gaan, een bezwaarbrief te sturen of naar de huurcommissie te stappen.  

Huurder heeft geen bezwaar gemaakt, maar betaalt de huurverhoging niet

Als je de huur verhoogd hebt op de juiste manier en je hebt  geen reactie ontvangen van de huurder (ook geen bezwaar) en de verhoging wordt niet betaald, dan is de volgende stap het versturen van een rappelbrief.  

Deze brief kan als een betaalherinnering worden gezien. Als je als verhuurder deze brief niet stuurt of vergeet en pas later verstuurd kan dit gevolgen hebben voor de ingangsdatum van de huurverhoging.  

Bij de eventuele overdracht naar de huurcommissie kan deze brief tevens als bewijs dienen. 

Huurverhoging verhuurder

Wat is de maximale huurverhoging in 2024?

De maximale huurverhoging voor vrijesector huurwoningen in 2024 is 5,5%. Dit indexeringspercentage is vastgesteld door middel van een indexeringsclausule opgesteld door het CBS en vastgesteld door de Rijksoverheid. Het huidige percentage van 5,5% is vastgesteld voor drie jaar: lopende tot 1 juli 2024. 

Ben je van plan de huur de verhogen ga hier dan altijd over in gesprek met je huurder. Of laat dit doen door jouw vastgoedbeheerder.  

Vastgoedbeheer uitbesteden

Liever helemaal geen omkijken meer naar het vastgoedbeheer? Dan bieden wij hierin de mogelijkheid. Vraag direct een vrijblijvende kennismaking aan en dan nemen wij de mogelijkheden met je door. Kies bijvoorbeeld voor het financiële of technische vastgoedbeheer of een combinatie hiervan.

Disclaimer

Het Regio Vastgoedbeheer B.V. is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Regio Vastgoedbeheer geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Regio Vastgoedbeheer of door u aan Regio Vastgoedbeheer door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

More to explorer

Bedrijfsruimte beheer Regio Vastgoedbeheer

De meerwaarde van een aanhuurmakelaar

Jouw gids naar een zorgeloos huurproces In de wereld van vastgoed en huurwoningen kan het vinden van het perfecte huis een uitdagende