Max van Santen

Max van Santen

Huurverhoging vrije sector

Facebook
Twitter
LinkedIn
Huurverhoging in de vrijesector

Huur verhogen

Ben je van plan om de huur te verhogen? Wilt u meer weten over het doorvoeren van de jaarlijkse huurverhoging of over uw rechten en plichten als huurder of verhuurder tijdens het geven of ontvangen van een huurverhoging? Lees dan deze blog!

In deze blog zullen we alleen behandelen hoe u de huurverhoging kunt toepassen voor huurwoningen in de vrije sector. Dit is het marktsegment waarin wijzelf actief zijn en waarin we onze klanten kunnen ondersteunen met onze financiële-beheermodule.

Wat zijn de regels voor een huurverhoging?

Door de indexeringsclausules kan een huurprijs elk jaar op hetzelfde moment worden verhoogd. In de meeste gevallen gebeurt dit op 1 juli, omdat op deze datum de nieuwe indexeringscijfers bekend worden gemaakt. Het percentage (in 2023 maximaal 4,1%) wordt berekend door het CBS en vastgesteld door de Rijksoverheid.  

Ben je eigenaar van een vrijesector huurwoning dan mag de huurprijs per 1 januari 2023 met maximaal 4,1% verhoogd worden. Het jaarlijkse maximum is vastgesteld voor drie jaar: tot 1 mei 2024. 

Indien je van plan bent de huur te verhogen zijn hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden zoals:

  • De huurverhoging moet in het contract (de huurovereenkomst) staan;
  • Een huurverhoging van meer dan 4,1% procent in de huurovereenkomst is niet toegestaan. De wettelijk bepaalde verhoging van de huurprijs wordt in dit geval aangehouden. De wet gaat boven de huurovereenkomst;
  • Er mag geen nieuw huurcontract aangeboden worden met een hogere huurprijs voor uw huurwoning. Om zo een (niet toegestane) huurverhoging te omzeilen. 

Wil je liever dat de huurverhoging automatisch wordt doorgevoerd? Bekijk hier de mogelijkheden om het vastgoedbeheer uit handen te geven.  

Huurverhoging - Regio Vastgoedbeheer

Wanneer je het als huurder niet eens bent met de huurverhoging

Ben je het als huurder niet eens met de huurverhoging? Ga dan eerst het gesprek aan en leg de eigenaar/verhuurder uit waarom je het er niet mee eens bent (bijvoorbeeld door je persoonlijke situatie, de puntentelling van de woning etc.).  

Wij raden aan om dit eerst telefonisch of face to face te doen en pas daarna per mail om het schriftelijk te bevestigen. Vergeet nooit om een bevestiging te vragen per mail (of schriftelijk) zodat je altijd bewijs hebt om op terug te vallen.  

Let op: je verhuurder is (nog) niet verplicht om op jouw voorstel in te gaan om de huurverhoging niet door te voeren. Komen jullie er onderling niet uit of wordt de wet- en regelgeving niet nageleefd, dan is de laatste stap om de huurcommissie in te schakelen. Dit zien wij echt als laatste stap, omdat dit niet ten goede komt aan de verstandhouding tussen verhuurder en jou als huurder.  

Mag mijn huur verhoogd worden?

De huur mag één keer per jaar verhoogd worden, dit jaar (2023) mag de huur met maximaal 4,1% worden verhoogd. De verhuurder is verantwoordelijk voor het doorvoeren van de huurverhoging en moet dit dan ook tijdig kenbaar maken (minstens 2 maanden van tevoren). In de meeste gevallen wordt de huurverhoging in juli doorgevoerd (mits het contract dit toelaat). 

Ben je het niet eens met de huurverhoging ga dan eerst het gesprek aan. Pas als hier niets uitkomt is een volgende stap mogelijk. Je wilt de verstandhouding tussen jou als huurder en je verhuurder natuurlijk het liefst zo goed mogelijk houden en na ontvangst van een bezwaarbrief zonder toelichting kan er (mogelijk) wrijving ontstaan.  

Verhoging huur

De huur verhogen als verhuurder

Belangrijke aandachtspunten zijn het op tijd versturen van de huurverhoging en het op een juiste manier doorvoeren van de huurverhoging. Hoe pak je dat aan?  

Een voorstel tot het verhogen van de huur hoeft door een verhuurder niet te worden toegelicht. Wel moet de verhuurder een schriftelijk voorstel doen waarin het volgende moet worden opgenomen: 

  1. De oude huurprijs 
  2. De nieuwe huurprijs 
  3. Het verhogingspercentage of het bedrag van de huurverhoging 
  4. Ingangsdatum huurverhoging 
  5. Mogelijkheid tot bezwaar 

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de meldingstermijn. Als je de huur wilt verhogen moet dit ten minste twee maanden van tevoren aan huurder te worden gemeld per aangetekende brief.  

Indien de huurder het niet eens is met de huurverhoging kun je in bewaar gaan. Dit kan door rechtstreeks met jou als verhuurder het gesprek aan te gaan, een bezwaarbrief te sturen of naar de huurcommissie te stappen.  

Huurder heeft geen bezwaar gemaakt, maar betaalt de huurverhoging niet

Als je de huur verhoogd hebt op de juiste manier en je hebt  geen reactie ontvangen van de huurder (ook geen bezwaar) en de verhoging wordt niet betaald, dan is de volgende stap het versturen van een rappelbrief.  

Deze brief kan als een betaalherinnering worden gezien. Als je als verhuurder deze brief niet stuurt of vergeet en pas later verstuurd kan dit gevolgen hebben voor de ingangsdatum van de huurverhoging.  

Bij de eventuele overdracht naar de huurcommissie kan deze brief tevens als bewijs dienen. 

Huurverhoging verhuurder

Wat is de maximale huurverhoging in 2023?

De maximale huurverhoging voor vrijesector huurwoningen in 2023 is 4,1%. Dit indexeringspercentage is vastgesteld door middel van een indexeringsclausule opgesteld door het CBS en vastgesteld door de Rijksoverheid. Het huidige percentage van 4,1% is vastgesteld voor drie jaar: lopende tot 1 mei 2024. 

Ben je van plan de huur de verhogen ga hier dan altijd over in gesprek met je huurder. Of laat dit doen door jouw vastgoedbeheerder.  

Vastgoedbeheer uitbesteden

Liever helemaal geen omkijken meer naar het vastgoedbeheer? Dan bieden wij hierin de mogelijkheid. Vraag direct een vrijblijvende kennismaking aan en dan nemen wij de mogelijkheden met je door. Kies bijvoorbeeld voor het financiële of technische vastgoedbeheer of een combinatie hiervan.

Disclaimer

Het Regio Vastgoedbeheer B.V. is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Regio Vastgoedbeheer geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Regio Vastgoedbeheer of door u aan Regio Vastgoedbeheer door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

More to explorer

De meerwaarde van een aanhuurmakelaar

Jouw gids naar een zorgeloos huurproces In de wereld van vastgoed en huurwoningen kan het vinden van het perfecte huis een uitdagende