Picture of Max van Santen

Max van Santen

Gemeentelijke belastingen huurder en verhuurder

Facebook
Twitter
LinkedIn
Gemeentelijke belastingen

Misschien niet het spannendste onderwerp, maar wel belangrijk. Wij kunnen ons voorstellen dat het betalen van belastingen een onderwerp is waar je niet bekend mee bent. Wij zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij.  

De gemeente heft de belasting direct aan het begin van het jaar. Natuurlijk komt dat nooit echt uit. Maar de rekening valt op je deurmat en dan is het prettig dat je weet waarvoor je betaalt, dat je er profijt van hebt en weet waar je aan toe bent.   

Wat zijn gemeentelijke belastingen?

Gemeentelijke belastingen zijn belastingen die door de gemeente worden opgelegd voor het gebruik (het profijt) wat jij als inwoner van deze gemeente hebt. Maak je bijvoorbeeld gebruik van het riool, dan moet de riolering goed worden onderhouden. Dit gebeurt in collectief verband door middel van belastingen en heffingen opgelegd door de gemeente. Je betaalt dan ook alleen voor wat je gebruikt of had kunnen gebruiken. 

Waarom betaal je gemeentelijke belastingen?

Je betaalt gemeentelijke belastingen omdat je profileert van het collectieve onderhoud wat door de gemeente en andere instanties wordt uitgevoerd. De kosten voor dit onderhoud zijn in de meeste gevallen veel te hoog om als privépersoon zelf uit te kunnen voeren, vandaar dit collectief 

Een goed voorbeeld hiervan is de waterschapsbelasting. Woon je in de buurt van een dijk dan heb je veel baat bij het goed onderhouden hiervan. Zou je hier alleen verantwoordelijk voor zijn, dan zijn deze kosten vrijwel nooit volledig op te brengen. Dit zal er dan ook voor zorgen dat de dijk minder goed wordt onderhouden wat een gevaar oplevert voor alle omwonende.  

gemeentelijke belastingen voor huurder

Je betaalt voor onderhoud wat specifiek voor jou situatie (gemeente of woongebied) relevant is. Woon je middenin de stad is het voorbeeld van de dijk niet van toepassing en de kosten daarvoor worden niet aan jou doorbelast. Alle bewoners die baat hebben bij het onderhoud worden belast om de hoge onderhoudskosten te kunnen dekken. 

Om te voorkomen dat jij als privépersoon verantwoordelijk bent voor hele hoge kosten of dat er risico volle situaties ontstaan door gebrek aan onderhoud, heeft de gemeente gekozen voor een collectief verband.  Je bent privé niet meer verantwoordelijk voor alleen je eigen deel en de andere inwoners van de gemeente zijn verzekerd van een gedegen onderhoudsplan (uitgevoerd door de gemeente).  

Welke gemeentelijke belastingen betaal je als huurder?

Naast de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, water en elektra), tv- en internet en mogelijke andere abonnementen, betaal je als huurder gemeentelijke belastingen. Deze belastingen betaal je aan de gemeente waar je woont. Maar welke belastingen zijn dit?  

Als huurder heb je te maken met 4 verschillende soorten gemeentelijke belastingen. Deze belastingen zijn: de afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting, rioolheffing (niet in elke gemeente) en zuiveringsheffing. 

gemeentelijke belastingen

Wat houden deze belastingen in?

  • Afvalstoffenheffing 

Om als huurder je afval goed kwijt te kunnen wordt er per gemeente afvalstoffenheffing geheven. Deze heffing zorgt ervoor dat het huishoudelijke afval wordt opgehaald en op de juist manier wordt verwerkt.  

  • Waterschapsbelasting (watersysteemheffing) 

Waterschapsbelasting wordt geheven om wateroverlast en overstromingen te voorkomen en te beperken. Denk hierbij aan onderhoud aan sloten, dijken en beken.  

  • Rioolheffing 

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en de aanleg van de riolering. De huurder heeft profijt van deze ‘luxe’ en de kosten hiervoor worden dan ook aan hem/haar doorbelast. De huurder betaalt dus rioolheffing om gebruik te maken van de riolering.  

  • Zuiveringsheffing 

De zuiveringsheffing betaal je voor het afvoeren van het afvalwater via het riool. Dit water moet uiteraard gezuiverd worden in grote zuiveringsinstallaties, hier zijn kosten aan verbonden en deze worden doorbelast via de gemeentelijke belastingen.  

Zuiveringsheffing heeft een heffingsmaatstaf. Voor een eenpersoonshuishouden (1 v.e.) en voor huishouden met meerdere woonachtigen (3 v.e.) (het maakt niet uit uit hoeveel personen je huishouden bestaat >1 persoon). De kosten worden naar rato belast (je betaalt naar evenredigheid). 

Gemeentelijke belasting verhuurder

Welke gemeentelijke belastingen betaal je als verhuurder?

Ook als verhuurder ben je verantwoordelijk voor het betalen van belasting voor de woning. Sinds 2016 ben je als verhuurder verantwoordelijk voor het betalen van de OZB-belasting (Onroerendezaakbelasting). De rest van de belastingen worden doorbelast aan de bewoner (huurder) van het gehuurde, mits dit ook zo is opgenomen in de huurovereenkomst (en op de aanslag; gebruikersdeel). Denk hierbij aan afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting, rioolheffing en zuiveringsheffing (mits dit niet wordt genoemd als eigenaarsdeel).  

Wat is OZB-Belasting?

Onroerendezaakbelasting (ozb) is een belasting die jaarlijks wordt geheven door de gemeente. Deze belasting is voor de eigenaar van een woning, gebouw of perceel grond. 

Hoeveel kosten de gemeentelijke belastingen?

De kosten voor de gemeentelijke belastingen zijn afhankelijk van de gemeente waar je woonachtig bent. Zo betaal je in Bloemendaal (duurste plek om te wonen) meer dan in bijvoorbeeld Den Helder.  

Ben je van plan om een woning te gaan huren in een andere gemeente? Check dan van tevoren de website van de gemeente zodat je weet wat je qua belastingen kunt verwachten. In de meeste huurovereenkomsten is namelijk opgenomen dat jij als huurder verantwoordelijk bent voor deze kosten en je wilt natuurlijk niet voor verassingen komen te staan. 

Deze kosten voor de gemeentelijke belastingen worden elk jaar vermeld op de gemeentewebsite.  

Typ je op google gemeentelijke belastingen …… (gemeente waar je woonachtig bent/wordt), dan is het meestal het eerste zoekresultaat.  

blank

Wanneer betaal ik de gemeentelijke belastingen?

Zowel als huurder, verhuurder of eigenaar van een woning betaal je één keer per jaar de gemeentelijke belastingen. Deze belastingen betaal je voor het hele jaar vooruit ondanks dat je mogelijk gedurende het jaar van woning wisselt. Als je verhuisd krijg je niet een nieuwe rekening. Pas begin van het jaar daarop kun je een rekening verwachten van de nieuwe gemeente waar je bent gaan wonen.  

In januari worden de tarieven bekend; de factuur van de gemeente wordt per post verstuurd en kun je rond maart van datzelfde belastingjaar op de deurmat verwachten. Mogelijk krijg je meerdere brieven voor de verschillende belastingen die geheven worden. In de bovenstaande voorbeelden ‘huurder’ en ‘verhuurder’ kun je nagaan welke belastingen voor jou van toepassing zijn.  

Ben je eigenaar van een woning? Dan kun je er van uit gaan dat al deze belastingen aan jou zullen worden doorbelast.  

 

Disclaimer

Het Regio Vastgoedbeheer B.V. is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Regio Vastgoedbeheer geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Regio Vastgoedbeheer of door u aan Regio Vastgoedbeheer door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

More to explorer

Bedrijfsruimte beheer Regio Vastgoedbeheer

De meerwaarde van een aanhuurmakelaar

Jouw gids naar een zorgeloos huurproces In de wereld van vastgoed en huurwoningen kan het vinden van het perfecte huis een uitdagende