Picture of Max van Santen

Max van Santen

Hoe zeg ik mijn huur op als huurder?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Het korte antwoord hierop: via een schriftelijke opzegging rekening houdend met de wettelijke opzegtermijn. Maar wat is deze opzegtermijn en wat moet er in deze brief komen te staan? Deze vragen beantwoorden we hier.

Wettelijke opzegtermijn huurovereenkomst

In vrijwel iedere huurovereenkomst staat vermeld wat de opzegtermijn is. Toch worden hier ook wel eens fouten in gemaakt. Zo komt het voor dat er staat dat je 3 maanden van tevoren moet opzegging of zelfs meer. In de wetgeving is dit slechts één maand. Hoe ga je hier dan mee om? 

Allereerst moet er gekeken worden naar de contractduur. Staat er in de huurovereenkomst een minimale huurperiode, bijvoorbeeld 1 jaar, dan dien je deze periode ‘uit te zitten’. Is er gekozen voor een contract met een bepaalde tijdsduur, bijvoorbeeld 1 of maximaal 2 jaar, dan kan jij als huurder de huur tussentijds beëindigen. Voor zowel bepaalde tijd als een minimale periode geld een opzegtermijn van één volledige kalender maand. Een volledige kalendermaand gaat in op de eerste van de maand en eindigt op de laatste dag van die maand.  

Schriftelijke opzegging van de huur

De opzegging is pas definitief als de schriftelijke opzegging is ontvangen. Maar wat is een schriftelijke opzegging en wat staat hierin? 

Een opzegging moet altijd schriftelijk, wij raden je aan de brief per aangetekende post te versturen. In geval van een geschil is het namelijk van belang dat jij kunt aantonen wanneer je de brief verzonden hebt. Een bijkomend voordeel hierbij is dat je ook kan inzien wanneer de brief ontvangen is. 

Maar wat moet er in een huur beëindigingsbrief staan? 

Hierbij een voorbeeld: 

Naam:…………………………. 
Adres:………………………….. 
Postcode:……………………… 
Hierna te noemen: Huurder 

Aan 
Naam:…………………………. 
Adres:………………………….. 
Postcode:……………………… 
Hierna te noemen: Verhuurder 

Onderwerp: Opzeggen huur ………………….(adres) 

 

Beste Verhuurder, 

Middels dit bericht wil ik u graag kenbaar maken de huur van de ………………………… (adres)  

per ….-….- 2022 op te willen zeggen. Hierbij hou ik rekening met de wettelijke opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand.  

Graag plan ik met u een afspraak in voor de oplevering van de woning.  

Vriendelijk wil ik u verzoeken de betaalde waarborgt binnen 30 dagen na einddatum huur te retourneren. U kunt de borg over maken naar: ………………………. tav: …………………………  

 

Met vriendelijke groet, 

……………………… 

 

More to explorer

Bedrijfsruimte beheer Regio Vastgoedbeheer

De meerwaarde van een aanhuurmakelaar

Jouw gids naar een zorgeloos huurproces In de wereld van vastgoed en huurwoningen kan het vinden van het perfecte huis een uitdagende